عنوان نمی‌خواهد

دیشب، بعدِ قرن‌ها، دو جفت از کفش‌هایم را واکس زدم. امروز صبح حواسم بود پا نگذارم روی خاک و گِل یا توی آب‌های کثیفی که جمع شده بود گوشۀ خیابان. بعدش هم مرض لاعلاجِ تعمیم و ادااطوار آمد سراغم و این مروارید حکمت را صادر فرمودم که کاش روی خودمان هم می‌شد واکسی چیزی بزنیم که بعد دیگر دلمان نیاید جفت‌پا بپریم وسط کثافت آدم‌ها و کارها و رابطه‎ها و غیره و ذلک.

/ 0 نظر / 84 بازدید