«دوستی غم‌گسار بایستی»

ولی هردفعه هم این‌جوری نیست که یهو بی‌خبر بذارید برید و چنادین روز و شب نباشید و بعد که برگشتید (حالا چه از غار و چه از هرجای دیگه)، ببینید در هنوز به روتون بازه و چراغ هنوز روشنه و طرف با دوتا لیوان چای داغ هنوز نشسته منتظرتون.

یه دفعه‌ش هم ممکنه این‌جوری بشه که برگردید ببینید در دیگه بسته‌س، چراغ دیگه خاموشه و اجاق هم خیلی وقته که دیگه سرد مونده.

/ 1 نظر / 73 بازدید
yegane24

عنوان رو هم که جناب مولانا فرموده‌ن.