آفرین

بزرگ‌ترین ترسی را که زندگی کرده‌اید برای آدمی که -دست‌کم در آن لحظه- خیال می‌کنید نزدیک‌ترین آدم زندگی‌تان است ریزبه‌ریز تعریف کنید تا همان را عیناً ریزبه‌ریز برایتان زنده کند.

/ 0 نظر / 22 بازدید